Algemene voorwaarden

1.Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn op ieder moment online in te zien. Deze webpagina kan door u worden opgeslagen met de toetsencombinatie Ctrl + S.

Algemene voorwaarden B&B Reserveringen/ Bedandbreakfastboeken.nl
Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hier mee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud, lay-out en infrastructuur ervan, en de online reserveringservice van de website (de “service”) zijn (intellecuteel) eigendom van en worden beheerd en u aangeboden door B&B Reserveringen ("B&B Reserveringen", "wij", "we", “Bedandbreakfastboeken.nl” of "onze") en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, onderhevig aan onderstaande voorwaarden.

1. De reikwijdte van onze service
Via deze website bieden wij (B&B Reserveringen) een online platform aan waarmee B&B’s (en andere accommodaties) kunnen adverteren om hun kamers of accommodaties voor reservering aan te bieden en waarmee bezoekers aan de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Als u een reservering maakt via Bedandbreakfastboeken.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de eigenaar van de accommodatie waarbij u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de eigenaar van de accommodatie; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende eigenaar sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de accommodatie.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de eigenaren van de accommodaties ons verschaffen. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of door iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke accommodatie eigenaar is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en de juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van (de kwaliteit en het niveau van) elke accommodatie die beschikbaar wordt gesteld. Bedandbreakfastboeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of te downloaden.

2. Privacy
B&B Reserveringen neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en de overige gegevens die nodig zijn om uw reservering af te ronden bij de accommodatie van uw keuze, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is. Met het gebruik van onze website verklaart u ermee in te stemmen dat wij kennis kunnen nemen van de inhoud van uw contactverzoek / boeking. 

3. Tarieven
De prijzen op onze website zijn zeer concurrerend. Alle totaalprijzen op de website van B&B Reserveringen gelden voor het gehele verblijf en worden bij het online boekingssysteem getoond inclusief eventuele btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de presentatiepagina of in de bevestigingsmail. De totale kosten zijn gesplitst in 2 groepen. Zie ´5. Kosten´
-Bij de prijs staat vermeld of het verblijf inclusief of exclusief ontbijt is.
-Op de site ziet u altijd de meest actuele prijs

4. Reserveringsproces en overboeking
Voorlopige en Definitieve reservering
U geeft aan welke boeking u wilt maken door alle gegevens in uw boeking in te vullen en deze te verzenden. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u per e-mail een voorlopige reserveringsbevestiging. Na het controleren en verwerken van de boeking ontvangt u van B&B Reserveringen / Bedandbreakfastboeken.nl de definitieve reserveringsbevestiging.

Overboeking
Het kan helaas voorkomen dat na het versturen van de voorlopige bevestiging een accommodatie onverhoopt is volgeboekt. In dit geval zal één van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om eventuele andere mogelijkheden met u te bespreken.
In geval van overboeking, altijd veroorzaakt door accommodatiehouder, betalen wij de door u betaalde ‘verblijfkosten’ (Zie ‘5. Kosten’) terug. Tenzij dit anders met u is overeengekomen.

5. Kosten
De totale kosten zijn gesplitst in 2 hoofdgroepen.

  1. Verblijfkosten: Dezen worden in beginsel geïnd door de accommodatiehouder. De accommodatiehouder is zelf verantwoordelijk voor het eventuele afdragen van belastingen over verblijfskosten.
  2. Reserveringskosten: Wanneer sprake is van reserveringskosten wordt dit vermeld gedurende het boekingsproces. In beginsel worden ook deze kosten door de accommodatiehouder geïnd. Deze kosten zijn in dit geval t.b.v. B&B Reserveringen, en worden geïnd in het kader van de ‘reserveringsservice’.

Aanvullende kosten

6. Betaalwijze 
De betaling vindt in beginsel rechtstreeks tussen de verhuurder en de consument. 

7. Herroepingsrecht
Voor reserveringen van onze producten geldt geen bedenktermijn. Na een reservering via B&B Reserveringen/Bedandbreakfastboeken.nl kunt u zich daarom niet beroepen op het herroepingsrecht.

8. Annuleren, annuleringskosten en annuleringsverzekering  en no-show.
Als u bij B&B Reserveringen reserveert, dan gaat u akkoord met en stemt u in met de  annulerings- en no-showvoorwaarden van B&B Reserveringen, en mogelijk aanvullend de voorwaarden van de betreffende accommodatie.

Annuleren:
B&B Reserveringen treedt bemiddelend op in het annuleringsproces. Of een boeking met vermindering van het de verschuldigde boekingssom geannuleerd kan worden is dus onder andere afhankelijk van de accommodatiehouder. 

U dient uw annulering in ieder geval door te geven via annuleren@bedandbreakfastboeken.nl. Wij doen dan een verzoek tot annulering met reductie van de boekingssom bij de B&B-eigenaar, maar kunnen uiteraard geen garantie op succes geven. Bij 'No Show' -het niet verschijnen op de geboekte datum- is de totale boekingssom verschuldigd. Indien de accommodatiehouder restitutie verleent, zijn aan B&B Reserveringen de minimale annuleringskosten verschuldigd. B&B Reserveringen is gerechtigd de vordering van kosten bij annulering en no-show rechtstreeks bij de consument in rekening te brengen. 

Annuleringsvoorwaarden:
Het doen van een internetboeking voor overnachtingen valt onder ‘vrijetijdsbesteding’ en vormt derhalve een uitzondering op de Wet Koop op Afstand. Deze vorm van dienstverlening (het boeken van overnachtingen) is een van de uitzonderingen bij koop op afstand, waarvoor er geen bedenktijd geldt. Daarom heeft u in beginsel geen recht vermindering van de boekingssom als u uw verblijf annuleert. De servicekosten zijn in blijven bij annulering altijd verschuldigd, omdat de 'reserveringsservice' door B&B Reserveringen reeds is uitgevoerd, zodra het verblijf geboekt is.

Annuleringsverzekering
B&B Reseringen adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw verblijf. Daarvoor verwijzen wij u naar uw eigen verzekeringsmaatschappij. Op dit moment is het namelijk nog niet mogelijk bij ons een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleringsbemiddeling door B&B Reserveringen
U heeft u in beginsel geen recht op vermindering van uw verblijfskosten als u uw verblijf bij ons annuleert. Onderstaande informatie geeft een indicatie van het percentage dat ten minste wordt ingehouden indien wij toch restitutie voor u verwezenlijken. Aan deze informatie kunnen klanten van B&B Reserveringen geen rechten ontlenen. Bij annulering dient u contact met ons op te nemen via annuleren@bedandbreakfastboeken.nl, zodat wij bemiddelend in het annuleringsproces optreden. In elk geval onderstaande minimale annuleringskosten zijn bij annulering verschuldigd.

9. Speciale wensen en wijzigingen na uw reservering
Speciale wensen

Wanneer u speciale wensen heeft, welke afwijken van dat geen wat u via onze website wordt aangeboden, kunt u deze kenbaar maken aan de eigenaar van de accommodatie. Na reservering en betaling via onze website ontvangt u van ons een bevestigingsmail met uitgebreide contactgegevens, zodat u uw gastheer/gastvrouw kunt benaderen. Wilt u voordat u boekt zeker weten dat aan uw wensen wordt voldaan? Dan kunt u uw wensen kenbaar maken via info@bedandbreakfastboeken.nl.

Wijzigingen
Indien u uw reservering wilt wijzigen wat betreft data of aantal personen gelden de voorwaarden voor ‘annuleren’. Na annulering kunt u de juiste reservering plaatsen.

10. Klachten
Wij doen ons uiterste best om u onder te brengen in een prettige accommodatie. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over uw verblijf dan kunt ons deze klachten ter informatie mailen naar info@bedandbreakfastboeken.nl . Wij nemen uw klachten altijd met uiterste zorg in behandeling. Zodra wij een reactie hebben van de desbetreffende accommodatie/eigenaar nemen wij weer contact met u op.

Bij het uiten van eventuele klachten moet het volgende in acht genomen worden: B&B Reserveringen / Bedandbreakfastboeken.nl is alleen verantwoordelijk voor het reserveringsproces. Het verblijf zelf wordt verstrekt door de accommodatie-eigenaar. Bij een door de accommodatie-eigenaar veroorzaakt ongemak gedurende uw verblijf dient u uiteindelijk een oplossing overeen te komen met hem/haar zelf. B&B Reserveringen/ Bedandbreakfastboeken.nl is hierin geen partij.

Uiteraard stellen wij het wel op prijs wanneer u ons informeert over dergelijke zaken, zodat wij hier accommodatie- eigenaren op aan kunnen spreken en in bepaalde gevallen tot verwijdering van accommodaties uit ons bestand over kunnen gaan.

Ook voor op-/aanmerkingen of klachten over de service van bedandbreakfastboeken.nl kunt u contact opnemen via info@bedandbreakfastboeken.nl .

11. Disclaimer
Afhankelijk van de beperkingen, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald, of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een bedrag van de reserveringskosten kosten van uw reservering zoals vermeld in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). Met een reservering via B&B Reserveringen stemt u in en gaat u tevens akkoord met de voorwaarden en huisregels die gelden bij de eigenaar van de accommodatie. Alle geboden informatie op onze website is onder voorbehoud van zet- en typfouten.